คู่มือเรียนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (E-book)

1602151057018

คู่มือเรียนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (E-book)

8859161004387

อรยา ปรีชาพานิช

ปีที่พิมพ์ 2020
ครั้งที่พิมพ์ 1
สำนักพิมพ์ ไอดีซี พรีเมียร์
จำนวน 328 หน้า
หมวดหมู่ เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ งานจริงได้ โดยเนื้อหาจะสอนตั้งแต่หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระเบียบวิธีการพัฒนาระบบ วิธีการ รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบ ตลอดจนการจัดการโครงการพัฒนา ระบบ ซึ่งมีตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบระบบจริง พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป