ศิลปะอิสลาม

ศิลปะอิสลาม

ศิลปะอิสลาม

9789740337683

ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

ปีที่พิมพ์ 2561
ครั้งที่พิมพ์ 1
สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวน 325 หน้า
หมวดหมู่ ศิลปกรรมและการบันเทิง
เลขเรียก 709.53 ป3611ศ 2561
รายละเอียด

“ศิลปะอิสลาม : Islamic Art” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับศิลปะและสถาปัตยกรรมอิสลาม ตั้งแต่การเริ่มต้นฮิจฐ์เราะฮ์ ศักราช สมัยอุมัยยะฮะ อับบาซียะฮ์ ฟาฏิมียะฮ์ มัมลูก นัศรียะฮ์ อุษมานียะฮ์ (ออตโตมัน) ศอฟาวียะฮ์ และโมกุล หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนดั่งสะพานแห่งความรู้ต่อภูมิปัญญา และสะท้อนถึงสุนทรียภาพแห่งศิลปะอิสลามที่แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมอันงดงามของมุสลิมผู้รังสรรค์ด้วยจิตอันภักดี และการสร้างสรรค์ด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้า มีคุณค่าต่อการศึกษาอ้างอิง และช่วยให้เกิดความกระจ่างต่อความเข้าใจศิลปะอิสลามในสังคมไทย