เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา (E-book)

1605080245445

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา (E-book)

เชษฐภูมิ วรรณไพศาล

ปีที่พิมพ์ 2021
ครั้งที่พิมพ์ 1
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน 264 หน้า
หมวดหมู่ สังคมศาสตร์
รายละเอียด

รวบรวมเครื่องมือการวิจัยทางสังคม และตัวอย่างของเครื่องมือการวิจัยไว้อย่างครบถ้วน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแนวคิดทฤษฎีและหลักการจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศมาประยุกต์

******************************
คู่มือการเข้าใช้ E-book
https://fliphtml5.com/dumav/cyvx
******************************