นครคนนอก

nakon

นครคนนอก

9786169260509

พลัง เพียงพิรุฬห์

ปีที่พิมพ์ 2559.
ครั้งที่พิมพ์ 2
สำนักพิมพ์ นิดจะศิลป์
จำนวน 195 หน้า
ประเภทรางวัล รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับรางวัล 2559
เลขเรียก 895.911 พ1711น 2560
รายละเอียด

“นครคนนอก” กล่าวถึงภาพเมืองที่มีการปะทะสังสรรค์ระหว่างผู้คนกับกระแสคลื่นโซเชียล ให้ภาพการเปลี่ยนถ่ายจากวัฒนธรรมเก่าไปสู่วัฒนธรรมใหม่อย่างฉับพลัน ทั้งยังแสดงวิถี และทัศนะของผู้คนในตรรกะที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมไทยที่ผ่านมา รวมถึงความไม่เป็นธรรมทางการเมืองบางประการ ในทางกลับกันยังคงมีชีวิตของคนบางกลุ่มที่ยังดำเนินวิถีชีวิตอย่างเป็นสุข โดยไม่เกี่ยวข้องกับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กำลังถาโถมเข้าสู่ผู้คนทุกหมู่เหล่า ซึ่ง “พลัง เพียงพิรุฬห์” ได้เลือกถ่ายทอดผ่านบทกวีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นการนำเสนอตามแนวขนบนิยมอย่างเคร่งครัด การคิดสร้างสรรค์ที่เป็นไปตามสมัยนิยม รวมถึงการนำเสนอผ่านวรรณรูปที่มีความหมายจากคำและจากภาพที่ปรากฏ นอกจากนี้ บทกวี “นครคนนอก” ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อ่านได้ย้อนทบทวนตัวเองว่า ได้ไหลไปตามกระแสนั้น จนทำให้เราเป็น “คนนอกนคร” ไปได้ในที่สุด