ระหว่างทางกลับบ้าน

ReadImage (1)

ระหว่างทางกลับบ้าน

9786167552880

อังคาร จันทาทิพย์

ปีที่พิมพ์ 2561
สำนักพิมพ์ ผจญภัย
จำนวน 156 หน้า
ประเภทรางวัล รางวัลซีไรต์
ปีที่ได้รับรางวัล 2562
เลขเรียก 895.914 ธ1156ร 2558
รายละเอียด

รวมบทกวี “ระหว่างทางกลับบ้าน” ของ “อังคาร จันทาทิพย์” นำเสนอความคิดเรื่อง “บ้าน” ในหลากหลายมิติ ทั้งบ้านของผู้ประพันธ์เอง และบ้านของผู้คนหลากหลายอาชีพ หลากหลายชนชั้นในสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ บ้านของแรงงานอพยพข้ามชาติ บ้านของชาวโรฮิงญา บ้านของผู้ลี้ภัยสงคราม บ้านจึงมีความหมายมากกว่าสถานที่เกิดและที่พำนักอาศัย แต่บ้านเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำ ความรัก ความผูกพันและความสุขของสมาชิกในครอบครัว

ทุกชีวิตล้วนโหยหาและปรารถนาที่จะกลับบ้าน ซึ่งเป็นที่ให้เกิด ที่ให้ไกล ที่ให้กลับ ที่ไม่นับเล็กหรือใหญ่ ที่ให้อยู่ ที่ชีวิต จิตวิญญาณ อวลซ่านอณู ที่ทุกข์สุข ทุกฤดู อยู่ในนั้น… ด้านศิลปะการประพันธ์ใช้ฉันทลักษณ์ประเภทกลอนสุขภาพซึ่งมีลีลาและท่วงทำนองเรียบง่าย แต่มีความโดดเด่นในการเปรียบเทียบ โดยให้รูปธรรมของส่วนต่าง ๆ ซึ่งประกอบสร้างเป็นตัวบ้าน สื่อความหมายในเชิงนามธรรมของประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก และจิตวิญญาณของคำว่า และจิตวิญญาณของคำว่า “บ้าน” ได้อย่างน่าสนใจ