พิชิต IELTS Writing 7.0+ (E-book)

1594290868203

พิชิต IELTS Writing 7.0+ (E-book)

9789744145000

อนุสร ดีรักษา

ปีที่พิมพ์ 2020
ครั้งที่พิมพ์ 1
สำนักพิมพ์ Expernet
จำนวน 164 หน้า
หมวดหมู่ ภาษาศาสตร์
รายละเอียด

หนังสือ “พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)” เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เทคนิคในด้านการเขียนสำหรับการสอบ IELTS พร้อมทั้งให้ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างการเขียนตอบ ข้อควรระวัง ตลอดจนสรุปหลักไวยากรณ์ที่จำเป็นในการเขียน และรวบรวมคำศัพท์ที่ควรรู้ เพื่อให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบจริง